انجمن: موضوعات انيمه ای

بخشها: موضوعات انيمه ای

عنوان
 
آخرين نوشته
 1. درخواست و مشاهده امضاهای انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 170
  • نوشته ها: 1,077
 2. مشاهده و دریافت آرت بوک های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 90
  • نوشته ها: 176

  آخرين نوشته:

 3. دریافت اوپنینگ و اندینگ های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 48
  • نوشته ها: 140
 4. روش ساخت کاراکترهای انیمه ای !

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 132
  • نوشته ها: 760
 5. مشاهده کاسپلی های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 125
  • نوشته ها: 182
 6. کاملترین مجموعه آیکون های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 140
  • نوشته ها: 412
 7. مرجع تصاویر رندر شده انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 258
  • نوشته ها: 1,430
 8. دریافت نوت موسیقی های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 95
  • نوشته ها: 298
  1. A

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 12
   • نوشته ها: 51

   آخرين نوشته:

  2. B

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 32
  3. C

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 6
  4. D

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 20

   آخرين نوشته:

  5. E

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 12

   آخرين نوشته:

  6. F

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 16
  7. G

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 25
  8. H

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 28
  9. I

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  10. J

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  11. K

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 12
  12. L

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 4
  13. M

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 5
  14. N

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 16

   آخرين نوشته:

  15. O

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 16
  16. P

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  17. Q

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 5
  18. R

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 3
  19. S

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 6
  20. T

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  21. U

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 8

   آخرين نوشته:

  22. V

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 6
  23. W

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 4
  24. X

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 11
  25. Y

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 3
  26. Z

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
 9. درخواست ساخت و دریافت پوشه های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 142
  • نوشته ها: 633
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 10. دریافت چیبی های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 60
  • نوشته ها: 122
 11. دانلود شیمجی های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 103
  • نوشته ها: 287
 12. دریافت یوزربارهای انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 17
  • نوشته ها: 31
 13. مشاهده و دریافت زیباترین آواتارهای انیمه !

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 327
  • نوشته ها: 3,932
 14. دریافت کاورهای دی وی دی انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 1,147
  • نوشته ها: 1,603
  1. A

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 82
   • نوشته ها: 94
  2. B

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 68
   • نوشته ها: 75
  3. C

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 54
   • نوشته ها: 55
  4. D

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 46
   • نوشته ها: 47
  5. E

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 19
  6. F

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 27
   • نوشته ها: 27
  7. G

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 69
   • نوشته ها: 73
  8. H

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 72
   • نوشته ها: 77
  9. I

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 28
   • نوشته ها: 28
  10. J

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 20
  11. K

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 88
   • نوشته ها: 89
  12. L

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 28
  13. M

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 100
   • نوشته ها: 100
  14. N

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 40
   • نوشته ها: 44
  15. O

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 25
  16. P

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 44
   • نوشته ها: 44
  17. Q

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2
  18. R

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 33
  19. S

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 129
   • نوشته ها: 138
  20. T

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 84
   • نوشته ها: 87
  21. U

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 19
  22. V

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 11
  23. W

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 18
  24. X

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 5
  25. Y

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 19
  26. Z

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 9
  27. #

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3
 15. دریافت و درخواست زيرنويس انگلیسی انیمه ها

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2,835
  • نوشته ها: 3,888
  1. #

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 19
  2. A

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 167
   • نوشته ها: 167
  3. B

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 143
   • نوشته ها: 143
  4. C

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 145
   • نوشته ها: 145
  5. D

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 181
   • نوشته ها: 181
  6. E

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 43
   • نوشته ها: 43
  7. F

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 85
   • نوشته ها: 86
  8. G

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 213
   • نوشته ها: 213
  9. H

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 170
   • نوشته ها: 170
  10. I

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 75
   • نوشته ها: 75
  11. J

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 34
   • نوشته ها: 34
  12. K

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 160
   • نوشته ها: 160
  13. L

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 94
   • نوشته ها: 94
  14. M

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 226
   • نوشته ها: 226
  15. N

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 101
   • نوشته ها: 101
  16. O

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 66
   • نوشته ها: 66
  17. P

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 94
   • نوشته ها: 94
  18. Q

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 6
  19. R

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 89
   • نوشته ها: 89
  20. S

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 316
   • نوشته ها: 319
  21. T

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 194
   • نوشته ها: 195
  22. U

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 42
   • نوشته ها: 42
  23. V

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 30
   • نوشته ها: 30
  24. W

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 48
   • نوشته ها: 48
  25. X

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 9
  26. Y

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 58
   • نوشته ها: 58
  27. Z

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 25
 16. مشاهده و دریافت زیباترین فایل‌های گیف انیمه ها !

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 128
  • نوشته ها: 629
 17. مشاهده و دریافت شکلک های انیمه ای !

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 122
  • نوشته ها: 676
 18. دریافت زیباترین محافظ های صفحه نمایش انیمه ای !

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 106
  • نوشته ها: 1,437
 19. پشت زمینه های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 629
  • نوشته ها: 6,246
  1. A

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 98
   • نوشته ها: 948
  2. B

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 72
   • نوشته ها: 649
  3. C

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 35
   • نوشته ها: 393
  4. D

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 50
   • نوشته ها: 553
  5. E

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 28
   • نوشته ها: 116
  6. F

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 183
  7. G

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 50
   • نوشته ها: 268
  8. H

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 57
   • نوشته ها: 277

   آخرين نوشته:

  9. I

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 74

   آخرين نوشته:

  10. J

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 58
  11. K

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 61
   • نوشته ها: 697
  12. L

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 85
  13. M

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 53
   • نوشته ها: 227
  14. Y

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 30
   • نوشته ها: 106
 20. برترین جملات و مکالمات انیمه و مانگایی !

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 269
  • نوشته ها: 428
 

اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن
درباره دنیای انیمه و مانگا
دنياي انيمه و مانگا در سال 87 با هدف معرفي فرهنگ ظريف و نکته بين شرق خصوصا کشور ژاپن افتتاح و از همان ابتداي تاسيس کوشيده است با تکيه بر تلاش بي وقفه ، کارگروهي و فعاليت هاي بدون چشمداشت کاربران متمايز خود ، قدمي کوچک در راه پيشرفت فرهنگ و هنر اين مرز و بوم بردارد.
همکاران
فرام انیمه
تماس با ما
Ghoghnuse -- موسس
Kirito -- معاون فنی


Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

فارسی سازی توسط پی سی وب | وی بی ایران
Forum Modifications By Marco Mamdouh