نمایش موضوعات: شماره 0 تا 0 , از مجموع ‍0 موضوع

انجمن: موضوعات انيمه ای

بخشها: موضوعات انيمه ای

عنوان
 
آخرين نوشته
 1. درخواست و مشاهده امضاهای انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 170
  • نوشته ها: 1,077
 2. مشاهده و دریافت آرت بوک های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 90
  • نوشته ها: 176

  آخرين نوشته:

 3. دریافت اوپنینگ و اندینگ های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 48
  • نوشته ها: 141
 4. روش ساخت کاراکترهای انیمه ای !

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 133
  • نوشته ها: 761
 5. مشاهده کاسپلی های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 125
  • نوشته ها: 182
 6. کاملترین مجموعه آیکون های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 140
  • نوشته ها: 412
 7. مرجع تصاویر رندر شده انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 258
  • نوشته ها: 1,430
 8. دریافت نوت موسیقی های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 95
  • نوشته ها: 298
  1. A

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 12
   • نوشته ها: 51

   آخرين نوشته:

  2. B

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 32
  3. C

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 6
  4. D

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 20

   آخرين نوشته:

  5. E

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 12

   آخرين نوشته:

  6. F

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 16
  7. G

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 25
  8. H

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 28
  9. I

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  10. J

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  11. K

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 7
   • نوشته ها: 12
  12. L

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 4
  13. M

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 5
  14. N

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 16

   آخرين نوشته:

  15. O

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 16
  16. P

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  17. Q

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 5
  18. R

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 3
  19. S

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 6
  20. T

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  21. U

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 8

   آخرين نوشته:

  22. V

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 6
  23. W

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 4
  24. X

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 11
  25. Y

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 3
  26. Z

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
 9. درخواست ساخت و دریافت پوشه های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 142
  • نوشته ها: 633
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 10. دریافت چیبی های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 60
  • نوشته ها: 122
 11. دانلود شیمجی های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 103
  • نوشته ها: 287
 12. دریافت یوزربارهای انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 17
  • نوشته ها: 31
 13. مشاهده و دریافت زیباترین آواتارهای انیمه !

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 328
  • نوشته ها: 3,934
 14. دریافت کاورهای دی وی دی انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 1,147
  • نوشته ها: 1,603
  1. A

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 82
   • نوشته ها: 94
  2. B

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 68
   • نوشته ها: 75
  3. C

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 54
   • نوشته ها: 55
  4. D

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 46
   • نوشته ها: 47
  5. E

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 19
  6. F

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 27
   • نوشته ها: 27
  7. G

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 69
   • نوشته ها: 73
  8. H

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 72
   • نوشته ها: 77
  9. I

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 28
   • نوشته ها: 28
  10. J

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 20
  11. K

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 88
   • نوشته ها: 89
  12. L

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 28
  13. M

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 100
   • نوشته ها: 100
  14. N

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 40
   • نوشته ها: 44
  15. O

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 25
  16. P

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 44
   • نوشته ها: 44
  17. Q

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2
  18. R

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 32
   • نوشته ها: 33
  19. S

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 129
   • نوشته ها: 138
  20. T

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 84
   • نوشته ها: 87
  21. U

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 19
  22. V

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 11
  23. W

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 18
  24. X

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 5
  25. Y

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 19
  26. Z

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 9
  27. #

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 3
 15. دریافت و درخواست زيرنويس انگلیسی انیمه ها

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2,835
  • نوشته ها: 3,888
  1. #

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 19
  2. A

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 167
   • نوشته ها: 167
  3. B

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 143
   • نوشته ها: 143
  4. C

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 145
   • نوشته ها: 145
  5. D

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 181
   • نوشته ها: 181
  6. E

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 43
   • نوشته ها: 43
  7. F

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 85
   • نوشته ها: 86
  8. G

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 213
   • نوشته ها: 213
  9. H

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 170
   • نوشته ها: 170
  10. I

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 75
   • نوشته ها: 75
  11. J

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 34
   • نوشته ها: 34
  12. K

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 160
   • نوشته ها: 160
  13. L

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 94
   • نوشته ها: 94
  14. M

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 226
   • نوشته ها: 226
  15. N

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 101
   • نوشته ها: 101
  16. O

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 66
   • نوشته ها: 66
  17. P

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 94
   • نوشته ها: 94
  18. Q

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 6
  19. R

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 89
   • نوشته ها: 89
  20. S

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 316
   • نوشته ها: 319
  21. T

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 194
   • نوشته ها: 195
  22. U

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 42
   • نوشته ها: 42
  23. V

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 30
   • نوشته ها: 30
  24. W

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 48
   • نوشته ها: 48
  25. X

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 9
  26. Y

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 58
   • نوشته ها: 58
  27. Z

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 25
 16. مشاهده و دریافت زیباترین فایل‌های گیف انیمه ها !

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 128
  • نوشته ها: 629
 17. مشاهده و دریافت شکلک های انیمه ای !

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 122
  • نوشته ها: 676
 18. دریافت زیباترین محافظ های صفحه نمایش انیمه ای !

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 106
  • نوشته ها: 1,437
 19. پشت زمینه های انیمه ای

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 630
  • نوشته ها: 6,247
  1. A

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 98
   • نوشته ها: 948
  2. B

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 72
   • نوشته ها: 649
  3. C

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 35
   • نوشته ها: 393
  4. D

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 50
   • نوشته ها: 553
  5. E

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 28
   • نوشته ها: 116
  6. F

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 183
  7. G

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 50
   • نوشته ها: 268
  8. H

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 57
   • نوشته ها: 277

   آخرين نوشته:

  9. I

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 74

   آخرين نوشته:

  10. J

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 15
   • نوشته ها: 58
  11. K

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 61
   • نوشته ها: 697
  12. L

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 19
   • نوشته ها: 85
  13. M

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 53
   • نوشته ها: 227
  14. Y

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 30
   • نوشته ها: 106
 20. برترین جملات و مکالمات انیمه و مانگایی !

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 269
  • نوشته ها: 428
 

هیچ موضوعی در این انجمن جهت مشاهده شما وجود ندارد .
ممکن است دسترسی به مطالب این انجمن محدود به اعضا باشد,اگر ثبت نام نکرده اید از لینک بالای صفحه ثبت نام کنید.


 

اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن

تنظیمات نمایش موضوعات

استفاده از این کنترل به منظور ایجاد محدودیت برای نمایش موضوعات در یک چهارچوب زمانی مشخص است.

به شما اجازه می دهد تا انتخاب کنید اطلاعات بر اساس لیست موضوع مرتب شوند.

ترتیب نمایش...

توجه : وقتی که مرتب سازی بر اساس تاریخ ، 'نزولی', جدید ترین نتایج را اول نمایش می دهد.

راهنمای آیکون های سایت

پست های جدید
پست های جدید
بدون پست جدید
بدون پست جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده شامل ارسال جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده بدون ارسال جدید
موضوع بسته شد
این موضوع بسته است
موضوع شامل نوشته ای توسط شما می باشد
در این موضوع شرکت داشته اید

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
درباره دنیای انیمه و مانگا
دنياي انيمه و مانگا در سال 87 با هدف معرفي فرهنگ ظريف و نکته بين شرق خصوصا کشور ژاپن افتتاح و از همان ابتداي تاسيس کوشيده است با تکيه بر تلاش بي وقفه ، کارگروهي و فعاليت هاي بدون چشمداشت کاربران متمايز خود ، قدمي کوچک در راه پيشرفت فرهنگ و هنر اين مرز و بوم بردارد.
همکاران
فرام انیمه
تماس با ما
Ghoghnuse -- موسس
Kirito -- معاون فنی


Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

فارسی سازی توسط پی سی وب | وی بی ایران
Forum Modifications By Marco Mamdouh