شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Yahoo
 • \:D/
  69
  69
 • :))
  21
  21
 • ;)
  3
  3
 • :((
  20
  20
 • :D
  4
  4
 • >:)
  19
  19
 • :*
  11
  11
 • @};-
  53
  53
 • :x
  8
  8
 • :P
  10
  10
 • :-?
  39
  39
 • [-(
  33
  33
 • :">
  9
  9
 • =))
  24
  24
 • :(
  2
  2
 • =D>
  41
  41
 • <:-P
  36
  36
 • :^o
  44
  44
 • :-"
  65
  65
 • :)
  1
  1
 • I-)
  28
  28
 • >:/
  70
  70
 • ;))
  71
  71
 • :-??
  106
  106
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • 8->
  105
  105
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • :)]
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • ~X(
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :-w
  45
  45
 • :-O
  13
  13
 • X(
  14
  14
 • :>
  15
  15
 • B-)
  16
  16
 • #:-S
  18
  18
 • :-S
  17
  17
 • =((
  12
  12
 • %-(
  107
  107
 • ;;)
  5
  5
 • :-t
  104
  104
 • >:D<
  6
  6
 • ^#(^
  114
  114
 • 8-X
  59
  59
 • ~O)
  57
  57
 • (~~)
  56
  56
 • ~:>
  52
  52
 • :()
  51
  51
 • 3:-O
  50
  50
 • :@)
  49
  49
 • <):)
  48
  48
 • >:P
  47
  47
 • :-<
  46
  46
 • *-:)
  58
  58
 • @-)
  43
  43
 • :-SS
  42
  42
 • #-o
  40
  40
 • =P~
  38
  38
 • >-)
  61
  61
 • :-L
  62
  62
 • \m/
  111
  111
 • (*)
  79
  79
 • (%)
  75
  75
 • :bz
  115
  115
 • [-X
  68
  68
 • :)>-
  67
  67
 • b-(
  66
  66
 • $-)
  64
  64
 • [-O<
  63
  63
 • (:O
  37
  37
 • :-B
  26
  26
 • =;
  27
  27
 • /:)
  23
  23
 • 8-I
  29
  29
 • :-/
  7
  7
 • :[
  22
  22
 • :-&
  31
  31
 • :-$
  32
  32
 • :O)
  34
  34
 • 8-}
  35
  35
 • O:-)
  25
  25
 • :!!
  110
  110
 • X_X
  109
  109
 • :o3
  108
  108
 • L-)
  30
  30
 • 1
 • :bird:
  Bird
  Bird
 • :five:
  Five
  Five
 • :puke:
  Puke
  Puke
 • :turtle:
  Turtle
  Turtle
 • :adore:
  Adore
  Adore
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :listen:
  Listen
  Listen
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :stupido:
  Stupido
  Stupido
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :heeeelllllooooo:
  Heeeelllllooooo
  Heeeelllllooooo
 • :secruity:
  Secruity
  Secruity
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :dontknow:
  Dontknow
  Dontknow
 • :proud:
  Proud
  Proud
 • :trytofly:
  Trytofly
  Trytofly
 • :eating:
  Eating
  Eating
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :stoned:
  Stoned
  Stoned
 • :ciao:
  Ciao
  Ciao
 • :handkiss:
  Handkiss
  Handkiss
 • :beeer:
  Beer
  Beer
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :cooool:
  Cool
  Cool
 • :playingball:
  Playingball
  Playingball
 • :top:
  Top
  Top
 • :driver:
  Driver
  Driver
 • :knuddel:
  Knuddel
  Knuddel
 • :stickyman:
  Stickyman
  Stickyman
 • :banghead:
  Banghead
  Banghead
 • :cheers:
  Cheers
  Cheers
 • :hahaha:
  Hahaha
  Hahaha
 • :santaclaus:
  Santaclaus
  Santaclaus
 • :beerglass:
  Beerglass
  Beerglass
 • :confuused:
  Confused
  Confused
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :dong:
  Dong
  Dong
 • :joyman:
  Joyman
  Joyman
 • :star:
  Star
  Star
 • :ahhhhh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :saint:
  Saint
  Saint
 • :aetsch:
  Aetsch
  Aetsch
 • :bebored:
  Bebored
  Bebored
 • :fisheye:
  Fisheye
  Fisheye
 • :pcguru:
  Pcguru
  Pcguru
 • :tomato:
  Tomato
  Tomato
 • :deal:
  Deal
  Deal
 • :itsme:
  Itsme
  Itsme
 • :smokin:
  Smokin
  Smokin
 • :canabis:
  Canabis
  Canabis
 • :girlshit:
  Girlshit
  Girlshit
 • :s:
  S
  S
 • :y:
  Y
  Y
 • :bawling:
  Bawling
  Bawling
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :party:
  Party
  Party
 • :toilet:
  Toilet
  Toilet
 • :2in1:
  2in1
  2in1
 • :date:
  Date
  Date
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :call2:
  Call2
  Call2
 • :girl:
  Girl
  Girl
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :withstupid:
  Withstupid
  Withstupid
 • :eviltongue:
  Eviltongue
  Eviltongue
 • :nurse:
  Nurse
  Nurse
 • :thumpdown:
  Thumpdown
  Thumpdown
 • :dancing2:
  Dancing2
  Dancing2
 • :hmpf:
  Hmpf
  Hmpf
 • :slug:
  Slug
  Slug
 • :call:
  Call
  Call
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :wavey:
  Wavey
  Wavey
 • :argh:
  Argh
  Argh
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :musicus:
  Musicus
  Musicus
 • :thrasher:
  Thrasher
  Thrasher
 • :dancing:
  Dancing
  Dancing
 • :hmmmm2:
  Hmmmm2
  Hmmmm2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :burnout:
  Burnout
  Burnout
 • :flybye:
  Flybye
  Flybye
 • :alberteinstein:
  Alberteinstein
  Alberteinstein
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :vroam:
  Vroam
  Vroam
 • :embarassed:
  Embarassed
  Embarassed
 • :motz:
  Motz
  Motz
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :damnmate:
  Damnmate
  Damnmate
 • :hmmmm:
  Hmmmm
  Hmmmm
 • :shot:
  Shot
  Shot
 • :bandit:
  Bandit
  Bandit
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :flute:
  Flute
  Flute
 • :ridinghorse:
  Ridinghorse
  Ridinghorse
 • :vollkommenauf:
  Vollkommenauf
  Vollkommenauf
 • :afraid:
  Afraid
  Afraid
 • :elefant:
  Elefant
  Elefant
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :stupido3:
  Stupido3
  Stupido3
 • :creep:
  Creep
  Creep
 • :help:
  Help
  Help
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :boring:
  Boring
  Boring
 • :flowers:
  Flowers
  Flowers
 • :questionmark:
  Questionmark
  Questionmark
 • :viking:
  Viking
  Viking
 • :egg:
  Egg
  Egg
 • :lollypop:
  Lollypop
  Lollypop
 • :stupido2:
  Stupido2
  Stupido2
 • :congrats:
  Congrats
  Congrats
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :shakehands:
  Shakehands
  Shakehands
 • :grin:
  grin
  grin
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :12354:
  12345
  12345
 • :confused:
  confused
  confused
 • :angry:
  angry
  angry
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :padonak:
  padonak
  padonak
 • :shad2:
  shad2
  shad2
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :4chsmu1:
  4chsmu1
  4chsmu1
 • 123456789
  COOK
  COOK
 • :2223:
  LOVER SHOW2
  LOVER SHOW2
 • :2225:
  Wine2
  Wine2
 • :maniac:
  Maniac
  Maniac
 • :Just_Cuz_13:
  Just Cuz 13
  Just Cuz 13
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :123456:
  WAR
  WAR
 • 12345678
  SMILE.
  SMILE.
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :shake2:
  Shake2
  Shake2
 • :2:
  2
  2
 • :999:
  999
  999
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Vishenka_17:
  Vishenka 17
  Vishenka 17
 • :2lxe53l:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :electricf:
  Electricf
  Electricf
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :2i8d4ao:
  2i8d4ao
  2i8d4ao
 • :snapoutofit:
  Snapoutofit
  Snapoutofit
 • :connie_38:
  Connie 38
  Connie 38
 • :2020:
  2020
  2020
 • :Just_Cuz_06:
  Just Cuz 06
  Just Cuz 06
 • :Laie_7:
  Laie 7
  Laie 7
 • hadita1
  hadita1
  hadita1
 • doremi_d
  doremi_d
  doremi_d
 • doremi_onpu
  doremi_onpu
  doremi_onpu
 • :bad_boys_20:
  Bad Boys 20
  Bad Boys 20
 • :22225:
  ERT.
  ERT.
 • :1inoue:
  inoue-leek
  inoue-leek
 • Azalia
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :nevermind:
  Nevermind
  Nevermind
 • :heartshape1:
  Heartshape1
  Heartshape1
 • :scoutingf:
  Scoutingf
  Scoutingf
 • :bluestar:
  Bluestar
  Bluestar
 • :thumbsdown:
  Thumbsdown
  Thumbsdown
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :dizzyf:
  Dizzyf
  Dizzyf
 • :martinismiley:
  Martinismiley
  Martinismiley
 • :hanghead:
  Hanghead
  Hanghead
 • :redxsmiley[1]-001:
  Redxsmiley[1] 001
  Redxsmiley[1] 001
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :6qa3ssp:
  6qa3ssp
  6qa3ssp
 • :globe:
  Globe
  Globe
 • :wwinesmiley3:
  Wwinesmiley3
  Wwinesmiley3
 • :laugh-001:
  Laugh 001
  Laugh 001
 • :bunnyearsmiley-001:
  Bunnyearsmiley 001
  Bunnyearsmiley 001
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :smileycat2:
  Smileycat2
  Smileycat2
 • :bagpipe:
  Bagpipe
  Bagpipe
 • :warriorsmiley[1]:
  Warriorsmiley[1]
  Warriorsmiley[1]
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :impatient[1]:
  Impatient[1]
  Impatient[1]
 • :cigbuttsmile[1]:
  Cigbuttsmile[1]
  Cigbuttsmile[1]
 • :napsmileyff:
  Napsmileyff
  Napsmileyff
 • :hola:
  Hola
  Hola
 • :scaredsmiley:
  Scaredsmiley
  Scaredsmiley
 • :blushdown:
  Blushdown
  Blushdown
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :1devil:
  Devil
  Devil
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :healer:
  Healer
  Healer
 • :recyclesmiley:
  Recyclesmiley
  Recyclesmiley
 • :stoneage-001:
  Stoneage 001
  Stoneage 001
 • :27zypm0:
  27zypm0
  27zypm0
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :jumpingf:
  Jumpingf
  Jumpingf
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :onesmiley1[1]:
  Onesmiley1[1]
  Onesmiley1[1]
 • :slider_vomit[1]:
  Slider Vomit[1]
  Slider Vomit[1]
 • :bdaycandlesmilef:
  Bdaycandlesmilef
  Bdaycandlesmilef
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :1grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :fiery:
  Fiery
  Fiery
 • :imoksmiley:
  Imoksmiley
  Imoksmiley
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :mrsbeasley:
  Mrsbeasley
  Mrsbeasley
 • :heartsmile:
  Heartsmile
  Heartsmile
 • :sardonic:
  Sardonic
  Sardonic
 • :bokmal:
  Bokmal
  Bokmal
 • :tennissmiley:
  Tennissmiley
  Tennissmiley
 • :goldmedal:
  Goldmedal
  Goldmedal
 • :forgiveme:
  Forgiveme
  Forgiveme
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :love:
  Love
  Love
 • :bonk:
  Bonk
  Bonk
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :star-001:
  Star 001
  Star 001
 • :42kmoig:
  42kmoig
  42kmoig
 • :worship-001:
  Worship 001
  Worship 001
 • :joytears:
  Joytears
  Joytears
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :sleepcat:
  Sleepcat
  Sleepcat
 • :bdayhat:
  Bdayhat
  Bdayhat
 • :wagfinger1[1]:
  Wagfinger1[1]
  Wagfinger1[1]
 • :hostlov[1]:
  Hostlov[1]
  Hostlov[1]
 • :iluf:
  Iluf
  Iluf
 • :coffeescreen:
  Coffeescreen
  Coffeescreen
 • :moth-001:
  Moth 001
  Moth 001
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :sagittariuss:
  Sagittariuss
  Sagittariuss
 • :tbcsmiley:
  Tbcsmiley
  Tbcsmiley
 • :foryou:
  Foryou
  Foryou
 • :dontknow2:
  Dontknow2
  Dontknow2
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :rainbowf-001:
  Rainbowf 001
  Rainbowf 001
 • :square:
  Square
  Square
 • :146fs116243:
  146fs116243
  146fs116243
 • :winnersmiley:
  Winnersmiley
  Winnersmiley
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :candlef:
  Candlef
  Candlef
 • :offtopicsmiley1:
  Offtopicsmiley1
  Offtopicsmiley1
 • :shouting:
  Shouting
  Shouting
 • :beard:
  Beard
  Beard
 • :violin:
  Violin
  Violin
 • :fightings[1]-001:
  Fightings[1] 001
  Fightings[1] 001
 • :ignoresmiley:
  Ignoresmiley
  Ignoresmiley
 • :computer1:
  Computer1
  Computer1
 • :mornincoffee:
  Mornincoffee
  Mornincoffee
 • :sad-001:
  Sad 001
  Sad 001
 • :tantrumsmiley[1]-00
  Tantrumsmiley[1] 001
  Tantrumsmiley[1] 001
 • :friends-001:
  Friends 001
  Friends 001
 • :dreamyeyesf[1]:
  Dreamyeyesf[1]
  Dreamyeyesf[1]
 • :lotsocoffee:
  Lotsocoffee
  Lotsocoffee
 • :blush1:
  Blush
  Blush
 • :rainbowed-001:
  Rainbowed 001
  Rainbowed 001
 • :spamsmileysf:
  Spamsmileysf
  Spamsmileysf
 • :3617:
  3617
  3617
 • :wink[1]:
  Wink[1]
  Wink[1]
 • :handcart:
  Handcart
  Handcart
 • :jazzybass:
  Jazzybass
  Jazzybass
 • :capslock:
  Capslock
  Capslock
 • :nutssmiley:
  Nutssmiley
  Nutssmiley
 • :guntootsmiley:
  Guntootsmiley
  Guntootsmiley
 • :sheepsmiley:
  Sheepsmiley
  Sheepsmiley
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :vikingw:
  Vikingw
  Vikingw
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :ideasmiley:
  Ideasmiley
  Ideasmiley
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :monkeysmile:
  Monkeysmile
  Monkeysmile
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :swearing:
  Swearing
  Swearing
 • :frizz1:
  Frizz1
  Frizz1
 • :drummersmil:
  Drummersmil
  Drummersmil
 • :lookheref:
  Lookheref
  Lookheref
 • :boredsmiley:
  Boredsmiley
  Boredsmiley
 • :questionedf:
  Questionedf
  Questionedf
 • :sourgrapes:
  Sourgrapes
  Sourgrapes
 • :7172:
  7172
  7172
 • :whoopdedoo:
  Whoopdedoo
  Whoopdedoo
 • :jawsmiley[1]:
  Jawsmiley[1]
  Jawsmiley[1]
 • :cauldronsmileyf:
  Cauldronsmileyf
  Cauldronsmileyf
 • :nocomment-001:
  Nocomment 001
  Nocomment 001
 • :handyemo2:
  Handyemo2
  Handyemo2
 • :1sad:
  Sad
  Sad
 • :begging:
  Begging
  Begging
 • :veiledsmile2:
  Veiledsmile2
  Veiledsmile2
 • :fishie:
  Fishie
  Fishie
 • :icare:
  Icare
  Icare
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :money1[1]:
  Money1[1]
  Money1[1]
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :swear1[1]:
  Swear1[1]
  Swear1[1]
 • :frustratedf:
  Frustratedf
  Frustratedf
 • :yum2:
  Yum2
  Yum2
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :bouquet2:
  Bouquet2
  Bouquet2
 • :pumpkin1-001:
  Pumpkin1 001
  Pumpkin1 001
 • :sos-001:
  Sos 001
  Sos 001
 • :acigar:
  Acigar
  Acigar
 • :wetkissf:
  Wetkissf
  Wetkissf
 • :interview[1]:
  Interview[1]
  Interview[1]
 • :champis2:
  Champis2
  Champis2
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :biggestgrin:
  Biggestgrin
  Biggestgrin
 • :v6n95k:
  V6n95k
  V6n95k
 • :flat:
  Flat
  Flat
 • :cryingbig:
  Cryingbig
  Cryingbig
 • :money-001:
  Money 001
  Money 001
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :romanticdin:
  Romanticdin
  Romanticdin
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :fyllesnacksmil:
  Fyllesnacksmil
  Fyllesnacksmil
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :listening:
  Listening
  Listening
 • :brnheartsmiley:
  Brnheartsmiley
  Brnheartsmiley
 • :pizzasmiley:
  Pizzasmiley
  Pizzasmiley
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :sochildish:
  Sochildish
  Sochildish
 • :1angry:
  Angry
  Angry
 • :welcome-001:
  Welcome 001
  Welcome 001
 • :eggheadsmile:
  Eggheadsmile
  Eggheadsmile
 • :innocentsmily:
  Innocentsmily
  Innocentsmily
 • :chase-001:
  Chase 001
  Chase 001
 • :no-001:
  No 001
  No 001
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :blackeye:
  Blackeye
  Blackeye
 • :urwelcomesmile:
  Urwelcomesmile
  Urwelcomesmile
 • :flies-001:
  Flies 001
  Flies 001
 • :dancestar:
  Dancestar
  Dancestar
 • :mobile1:
  Mobile1
  Mobile1
 • :hiker:
  Hiker
  Hiker
 • :rollingf:
  Rollingf
  Rollingf
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :giraffesmiley:
  Giraffesmiley
  Giraffesmiley
 • :yuk:
  Yuk
  Yuk
 • :leer:
  Leer
  Leer
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :pillowtalk[1]:
  Pillowtalk[1]
  Pillowtalk[1]
 • :soapbox:
  Soapbox
  Soapbox
 • :angrysingcorn:
  Angrysingcorn
  Angrysingcorn
 • :weirdsmiley1:
  Weirdsmiley1
  Weirdsmiley1
 • :electricf-001:
  Electricf 001
  Electricf 001
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :cheers1:
  Cheers1
  Cheers1
 • :nightf:
  Nightf
  Nightf
 • :greenbeer:
  Greenbeer
  Greenbeer
 • :shakinghead:
  Shakinghead
  Shakinghead
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :upsidedown:
  Upsidedown
  Upsidedown
 • :flirty:
  Flirty
  Flirty
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :mindblowing:
  Mindblowing
  Mindblowing
 • :rockf:
  Rockf
  Rockf
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :2j47l00:
  2j47l00
  2j47l00
 • :glassesf-001:
  Glassesf 001
  Glassesf 001
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :lecturef:
  Lecturef
  Lecturef
 • :broom:
  Broom
  Broom
 • :piesmiley1:
  Piesmiley1
  Piesmiley1
 • :huhsmileyf3:
  Huhsmileyf3
  Huhsmileyf3
 • :snoringf:
  Snoringf
  Snoringf
 • :babyboy:
  Babyboy
  Babyboy
 • :waving2-001:
  Waving2 001
  Waving2 001
 • :evilgrin:
  Evilgrin
  Evilgrin
 • :inlovef:
  Inlovef
  Inlovef
 • :chef-001:
  Chef 001
  Chef 001
 • :newsman:
  Newsman
  Newsman
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :screaming[1]:
  Screaming[1]
  Screaming[1]
 • :blind:
  Blind
  Blind
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :flower-001:
  Flower 001
  Flower 001
 • :diver:
  Diver
  Diver
 • :meditationf:
  Meditationf
  Meditationf
 • :headache-001:
  Headache 001
  Headache 001
 • :rh33ts:
  Rh33ts
  Rh33ts
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :2lkfck5:
  2lkfck5
  2lkfck5
 • :glassesf:
  Glassesf
  Glassesf
 • :yapyapyapf:
  Yapyapyapf
  Yapyapyapf
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :budhug:
  Budhug
  Budhug
 • :photosmile:
  Photosmile
  Photosmile
 • :huhsmileyf[1]:
  Huhsmileyf[1]
  Huhsmileyf[1]
 • :snap:
  Snap
  Snap
 • :badaf:
  Badaf
  Badaf
 • :wavesmile:
  Wavesmile
  Wavesmile
 • :evilsmile[1]:
  Evilsmile[1]
  Evilsmile[1]
درباره دنیای انیمه و مانگا
دنياي انيمه و مانگا در سال 87 با هدف معرفي فرهنگ ظريف و نکته بين شرق خصوصا کشور ژاپن افتتاح و از همان ابتداي تاسيس کوشيده است با تکيه بر تلاش بي وقفه ، کارگروهي و فعاليت هاي بدون چشمداشت کاربران متمايز خود ، قدمي کوچک در راه پيشرفت فرهنگ و هنر اين مرز و بوم بردارد.
همکاران
فرام انیمه
تماس با ما
Ghoghnuse -- موسس
Kirito -- معاون فنی


Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

فارسی سازی توسط پی سی وب | وی بی ایران
Forum Modifications By Marco Mamdouh