شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Yahoo
 • \:D/
  69
  69
 • :))
  21
  21
 • :((
  20
  20
 • ;)
  3
  3
 • >:)
  19
  19
 • :D
  4
  4
 • :x
  8
  8
 • :*
  11
  11
 • @};-
  53
  53
 • :P
  10
  10
 • :-?
  39
  39
 • :">
  9
  9
 • [-(
  33
  33
 • =D>
  41
  41
 • =))
  24
  24
 • :(
  2
  2
 • <:-P
  36
  36
 • :^o
  44
  44
 • :-"
  65
  65
 • I-)
  28
  28
 • :)
  1
  1
 • >:/
  70
  70
 • ;))
  71
  71
 • :-??
  106
  106
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • 8->
  105
  105
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • :)]
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • ~X(
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :-w
  45
  45
 • :-O
  13
  13
 • X(
  14
  14
 • :>
  15
  15
 • B-)
  16
  16
 • #:-S
  18
  18
 • :-S
  17
  17
 • %-(
  107
  107
 • ;;)
  5
  5
 • =((
  12
  12
 • >:D<
  6
  6
 • :-t
  104
  104
 • ^#(^
  114
  114
 • 8-X
  59
  59
 • ~O)
  57
  57
 • (~~)
  56
  56
 • ~:>
  52
  52
 • :()
  51
  51
 • 3:-O
  50
  50
 • :@)
  49
  49
 • <):)
  48
  48
 • >:P
  47
  47
 • :-<
  46
  46
 • *-:)
  58
  58
 • @-)
  43
  43
 • :-SS
  42
  42
 • #-o
  40
  40
 • =P~
  38
  38
 • >-)
  61
  61
 • :-L
  62
  62
 • \m/
  111
  111
 • (*)
  79
  79
 • (%)
  75
  75
 • :bz
  115
  115
 • [-X
  68
  68
 • :)>-
  67
  67
 • b-(
  66
  66
 • $-)
  64
  64
 • [-O<
  63
  63
 • (:O
  37
  37
 • :-B
  26
  26
 • =;
  27
  27
 • /:)
  23
  23
 • 8-I
  29
  29
 • :-/
  7
  7
 • :[
  22
  22
 • :-&
  31
  31
 • :-$
  32
  32
 • :O)
  34
  34
 • 8-}
  35
  35
 • :!!
  110
  110
 • O:-)
  25
  25
 • X_X
  109
  109
 • :o3
  108
  108
 • L-)
  30
  30
 • 1
 • :girl:
  Girl
  Girl
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :withstupid:
  Withstupid
  Withstupid
 • :call2:
  Call2
  Call2
 • :nurse:
  Nurse
  Nurse
 • :adore:
  Adore
  Adore
 • :thumpdown:
  Thumpdown
  Thumpdown
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :eviltongue:
  Eviltongue
  Eviltongue
 • :hmpf:
  Hmpf
  Hmpf
 • :slug:
  Slug
  Slug
 • :dancing2:
  Dancing2
  Dancing2
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :wavey:
  Wavey
  Wavey
 • :call:
  Call
  Call
 • :musicus:
  Musicus
  Musicus
 • :thrasher:
  Thrasher
  Thrasher
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :hmmmm2:
  Hmmmm2
  Hmmmm2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :dancing:
  Dancing
  Dancing
 • :flybye:
  Flybye
  Flybye
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :vroam:
  Vroam
  Vroam
 • :burnout:
  Burnout
  Burnout
 • :motz:
  Motz
  Motz
 • :banghead:
  Banghead
  Banghead
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :embarassed:
  Embarassed
  Embarassed
 • :hmmmm:
  Hmmmm
  Hmmmm
 • :shot:
  Shot
  Shot
 • :damnmate:
  Damnmate
  Damnmate
 • :flute:
  Flute
  Flute
 • :ridinghorse:
  Ridinghorse
  Ridinghorse
 • :vollkommenauf:
  Vollkommenauf
  Vollkommenauf
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :ahhhhh:
  Ahhhhh
  Ahhhhh
 • :stupido3:
  Stupido3
  Stupido3
 • :elefant:
  Elefant
  Elefant
 • :help:
  Help
  Help
 • :aetsch:
  Aetsch
  Aetsch
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :creep:
  Creep
  Creep
 • :flowers:
  Flowers
  Flowers
 • :questionmark:
  Questionmark
  Questionmark
 • :viking:
  Viking
  Viking
 • :boring:
  Boring
  Boring
 • :lollypop:
  Lollypop
  Lollypop
 • :stupido2:
  Stupido2
  Stupido2
 • :egg:
  Egg
  Egg
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :shakehands:
  Shakehands
  Shakehands
 • :congrats:
  Congrats
  Congrats
 • :five:
  Five
  Five
 • :2in1:
  2in1
  2in1
 • :puke:
  Puke
  Puke
 • :turtle:
  Turtle
  Turtle
 • :bird:
  Bird
  Bird
 • :listen:
  Listen
  Listen
 • :stupido:
  Stupido
  Stupido
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :heeeelllllooooo:
  Heeeelllllooooo
  Heeeelllllooooo
 • :secruity:
  Secruity
  Secruity
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :dontknow:
  Dontknow
  Dontknow
 • :proud:
  Proud
  Proud
 • :trytofly:
  Trytofly
  Trytofly
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :stoned:
  Stoned
  Stoned
 • :eating:
  Eating
  Eating
 • :handkiss:
  Handkiss
  Handkiss
 • :argh:
  Argh
  Argh
 • :beeer:
  Beer
  Beer
 • :ciao:
  Ciao
  Ciao
 • :cooool:
  Cool
  Cool
 • :playingball:
  Playingball
  Playingball
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :top:
  Top
  Top
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :knuddel:
  Knuddel
  Knuddel
 • :stickyman:
  Stickyman
  Stickyman
 • :driver:
  Driver
  Driver
 • :hahaha:
  Hahaha
  Hahaha
 • :santaclaus:
  Santaclaus
  Santaclaus
 • :alberteinstein:
  Alberteinstein
  Alberteinstein
 • :cheers:
  Cheers
  Cheers
 • :confuused:
  Confused
  Confused
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :beerglass:
  Beerglass
  Beerglass
 • :joyman:
  Joyman
  Joyman
 • :bandit:
  Bandit
  Bandit
 • :star:
  Star
  Star
 • :dong:
  Dong
  Dong
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :saint:
  Saint
  Saint
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :fisheye:
  Fisheye
  Fisheye
 • :pcguru:
  Pcguru
  Pcguru
 • :afraid:
  Afraid
  Afraid
 • :tomato:
  Tomato
  Tomato
 • :bebored:
  Bebored
  Bebored
 • :itsme:
  Itsme
  Itsme
 • :smokin:
  Smokin
  Smokin
 • :deal:
  Deal
  Deal
 • :girlshit:
  Girlshit
  Girlshit
 • :s:
  S
  S
 • :y:
  Y
  Y
 • :canabis:
  Canabis
  Canabis
 • :party:
  Party
  Party
 • :toilet:
  Toilet
  Toilet
 • :bawling:
  Bawling
  Bawling
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :date:
  Date
  Date
 • :grin:
  grin
  grin
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :12354:
  12345
  12345
 • :confused:
  confused
  confused
 • :angry:
  angry
  angry
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :padonak:
  padonak
  padonak
 • :shad2:
  shad2
  shad2
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :4chsmu1:
  4chsmu1
  4chsmu1
 • 123456789
  COOK
  COOK
 • :2223:
  LOVER SHOW2
  LOVER SHOW2
 • :2225:
  Wine2
  Wine2
 • :maniac:
  Maniac
  Maniac
 • :Just_Cuz_13:
  Just Cuz 13
  Just Cuz 13
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :123456:
  WAR
  WAR
 • 12345678
  SMILE.
  SMILE.
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :shake2:
  Shake2
  Shake2
 • :2:
  2
  2
 • :999:
  999
  999
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Vishenka_17:
  Vishenka 17
  Vishenka 17
 • :2lxe53l:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :electricf:
  Electricf
  Electricf
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :2i8d4ao:
  2i8d4ao
  2i8d4ao
 • :snapoutofit:
  Snapoutofit
  Snapoutofit
 • :connie_38:
  Connie 38
  Connie 38
 • :2020:
  2020
  2020
 • :Just_Cuz_06:
  Just Cuz 06
  Just Cuz 06
 • :Laie_7:
  Laie 7
  Laie 7
 • hadita1
  hadita1
  hadita1
 • doremi_d
  doremi_d
  doremi_d
 • doremi_onpu
  doremi_onpu
  doremi_onpu
 • :bad_boys_20:
  Bad Boys 20
  Bad Boys 20
 • :22225:
  ERT.
  ERT.
 • :1inoue:
  inoue-leek
  inoue-leek
 • Azalia
 • :scoutingf:
  Scoutingf
  Scoutingf
 • :bluestar:
  Bluestar
  Bluestar
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :veiledsmile2:
  Veiledsmile2
  Veiledsmile2
 • :nevermind:
  Nevermind
  Nevermind
 • :heartshape1:
  Heartshape1
  Heartshape1
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :6qa3ssp:
  6qa3ssp
  6qa3ssp
 • :globe:
  Globe
  Globe
 • :dizzyf:
  Dizzyf
  Dizzyf
 • :swear1[1]:
  Swear1[1]
  Swear1[1]
 • :martinismiley:
  Martinismiley
  Martinismiley
 • :hanghead:
  Hanghead
  Hanghead
 • :yum2:
  Yum2
  Yum2
 • :redxsmiley[1]-001:
  Redxsmiley[1] 001
  Redxsmiley[1] 001
 • :smileycat2:
  Smileycat2
  Smileycat2
 • :bagpipe:
  Bagpipe
  Bagpipe
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :laugh-001:
  Laugh 001
  Laugh 001
 • :bunnyearsmiley-001:
  Bunnyearsmiley 001
  Bunnyearsmiley 001
 • :wetkissf:
  Wetkissf
  Wetkissf
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :blushdown:
  Blushdown
  Blushdown
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :impatient[1]:
  Impatient[1]
  Impatient[1]
 • :cigbuttsmile[1]:
  Cigbuttsmile[1]
  Cigbuttsmile[1]
 • :v6n95k:
  V6n95k
  V6n95k
 • :napsmileyff:
  Napsmileyff
  Napsmileyff
 • :hola:
  Hola
  Hola
 • :scaredsmiley:
  Scaredsmiley
  Scaredsmiley
 • :stoneage-001:
  Stoneage 001
  Stoneage 001
 • :27zypm0:
  27zypm0
  27zypm0
 • :1devil:
  Devil
  Devil
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :healer:
  Healer
  Healer
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :recyclesmiley:
  Recyclesmiley
  Recyclesmiley
 • :slider_vomit[1]:
  Slider Vomit[1]
  Slider Vomit[1]
 • :bdaycandlesmilef:
  Bdaycandlesmilef
  Bdaycandlesmilef
 • :1grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :fiery:
  Fiery
  Fiery
 • :jumpingf:
  Jumpingf
  Jumpingf
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :welcome-001:
  Welcome 001
  Welcome 001
 • :onesmiley1[1]:
  Onesmiley1[1]
  Onesmiley1[1]
 • :bokmal:
  Bokmal
  Bokmal
 • :goldmedal:
  Goldmedal
  Goldmedal
 • :forgiveme:
  Forgiveme
  Forgiveme
 • :imoksmiley:
  Imoksmiley
  Imoksmiley
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :urwelcomesmile:
  Urwelcomesmile
  Urwelcomesmile
 • :mrsbeasley:
  Mrsbeasley
  Mrsbeasley
 • :heartsmile:
  Heartsmile
  Heartsmile
 • :sardonic:
  Sardonic
  Sardonic
 • :star-001:
  Star 001
  Star 001
 • :42kmoig:
  42kmoig
  42kmoig
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :love:
  Love
  Love
 • :bonk:
  Bonk
  Bonk
 • :yuk:
  Yuk
  Yuk
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :sleepcat:
  Sleepcat
  Sleepcat
 • :bdayhat:
  Bdayhat
  Bdayhat
 • :hostlov[1]:
  Hostlov[1]
  Hostlov[1]
 • :joytears:
  Joytears
  Joytears
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :weirdsmiley1:
  Weirdsmiley1
  Weirdsmiley1
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :foryou:
  Foryou
  Foryou
 • :iluf:
  Iluf
  Iluf
 • :coffeescreen:
  Coffeescreen
  Coffeescreen
 • :upsidedown:
  Upsidedown
  Upsidedown
 • :moth-001:
  Moth 001
  Moth 001
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :sagittariuss:
  Sagittariuss
  Sagittariuss
 • :square:
  Square
  Square
 • :146fs116243:
  146fs116243
  146fs116243
 • :dontknow2:
  Dontknow2
  Dontknow2
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :rainbowf-001:
  Rainbowf 001
  Rainbowf 001
 • :shouting:
  Shouting
  Shouting
 • :beard:
  Beard
  Beard
 • :fightings[1]-001:
  Fightings[1] 001
  Fightings[1] 001
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :candlef:
  Candlef
  Candlef
 • :waving2-001:
  Waving2 001
  Waving2 001
 • :offtopicsmiley1:
  Offtopicsmiley1
  Offtopicsmiley1
 • :friends-001:
  Friends 001
  Friends 001
 • :ignoresmiley:
  Ignoresmiley
  Ignoresmiley
 • :computer1:
  Computer1
  Computer1
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :mornincoffee:
  Mornincoffee
  Mornincoffee
 • :sad-001:
  Sad 001
  Sad 001
 • :spamsmileysf:
  Spamsmileysf
  Spamsmileysf
 • :3617:
  3617
  3617
 • :handcart:
  Handcart
  Handcart
 • :dreamyeyesf[1]:
  Dreamyeyesf[1]
  Dreamyeyesf[1]
 • :lotsocoffee:
  Lotsocoffee
  Lotsocoffee
 • :blush1:
  Blush
  Blush
 • :yapyapyapf:
  Yapyapyapf
  Yapyapyapf
 • :rainbowed-001:
  Rainbowed 001
  Rainbowed 001
 • :sheepsmiley:
  Sheepsmiley
  Sheepsmiley
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :jazzybass:
  Jazzybass
  Jazzybass
 • :capslock:
  Capslock
  Capslock
 • :wavesmile:
  Wavesmile
  Wavesmile
 • :nutssmiley:
  Nutssmiley
  Nutssmiley
 • :guntootsmiley:
  Guntootsmiley
  Guntootsmiley
 • :frizz1:
  Frizz1
  Frizz1
 • :ideasmiley:
  Ideasmiley
  Ideasmiley
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :thumbsdown:
  Thumbsdown
  Thumbsdown
 • :monkeysmile:
  Monkeysmile
  Monkeysmile
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :sourgrapes:
  Sourgrapes
  Sourgrapes
 • :7172:
  7172
  7172
 • :drummersmil:
  Drummersmil
  Drummersmil
 • :lookheref:
  Lookheref
  Lookheref
 • :boredsmiley:
  Boredsmiley
  Boredsmiley
 • :wwinesmiley3:
  Wwinesmiley3
  Wwinesmiley3
 • :questionedf:
  Questionedf
  Questionedf
 • :1sad:
  Sad
  Sad
 • :begging:
  Begging
  Begging
 • :fishie:
  Fishie
  Fishie
 • :jawsmiley[1]:
  Jawsmiley[1]
  Jawsmiley[1]
 • :cauldronsmileyf:
  Cauldronsmileyf
  Cauldronsmileyf
 • :warriorsmiley[1]:
  Warriorsmiley[1]
  Warriorsmiley[1]
 • :nocomment-001:
  Nocomment 001
  Nocomment 001
 • :handyemo2:
  Handyemo2
  Handyemo2
 • :frustratedf:
  Frustratedf
  Frustratedf
 • :icare:
  Icare
  Icare
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :money1[1]:
  Money1[1]
  Money1[1]
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :sos-001:
  Sos 001
  Sos 001
 • :acigar:
  Acigar
  Acigar
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :bouquet2:
  Bouquet2
  Bouquet2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :pumpkin1-001:
  Pumpkin1 001
  Pumpkin1 001
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :biggestgrin:
  Biggestgrin
  Biggestgrin
 • :flat:
  Flat
  Flat
 • :interview[1]:
  Interview[1]
  Interview[1]
 • :champis2:
  Champis2
  Champis2
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :fyllesnacksmil:
  Fyllesnacksmil
  Fyllesnacksmil
 • :cryingbig:
  Cryingbig
  Cryingbig
 • :tennissmiley:
  Tennissmiley
  Tennissmiley
 • :money-001:
  Money 001
  Money 001
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :romanticdin:
  Romanticdin
  Romanticdin
 • :sochildish:
  Sochildish
  Sochildish
 • :1angry:
  Angry
  Angry
 • :eggheadsmile:
  Eggheadsmile
  Eggheadsmile
 • :listening:
  Listening
  Listening
 • :brnheartsmiley:
  Brnheartsmiley
  Brnheartsmiley
 • :worship-001:
  Worship 001
  Worship 001
 • :pizzasmiley:
  Pizzasmiley
  Pizzasmiley
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :blackeye:
  Blackeye
  Blackeye
 • :flies-001:
  Flies 001
  Flies 001
 • :innocentsmily:
  Innocentsmily
  Innocentsmily
 • :chase-001:
  Chase 001
  Chase 001
 • :wagfinger1[1]:
  Wagfinger1[1]
  Wagfinger1[1]
 • :no-001:
  No 001
  No 001
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :giraffesmiley:
  Giraffesmiley
  Giraffesmiley
 • :dancestar:
  Dancestar
  Dancestar
 • :tbcsmiley:
  Tbcsmiley
  Tbcsmiley
 • :mobile1:
  Mobile1
  Mobile1
 • :hiker:
  Hiker
  Hiker
 • :rollingf:
  Rollingf
  Rollingf
 • :soapbox:
  Soapbox
  Soapbox
 • :angrysingcorn:
  Angrysingcorn
  Angrysingcorn
 • :electricf-001:
  Electricf 001
  Electricf 001
 • :leer:
  Leer
  Leer
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :winnersmiley:
  Winnersmiley
  Winnersmiley
 • :pillowtalk[1]:
  Pillowtalk[1]
  Pillowtalk[1]
 • :shakinghead:
  Shakinghead
  Shakinghead
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :flirty:
  Flirty
  Flirty
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :cheers1:
  Cheers1
  Cheers1
 • :violin:
  Violin
  Violin
 • :nightf:
  Nightf
  Nightf
 • :greenbeer:
  Greenbeer
  Greenbeer
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :2j47l00:
  2j47l00
  2j47l00
 • :glassesf-001:
  Glassesf 001
  Glassesf 001
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :tantrumsmiley[1]-00
  Tantrumsmiley[1] 001
  Tantrumsmiley[1] 001
 • :mindblowing:
  Mindblowing
  Mindblowing
 • :rockf:
  Rockf
  Rockf
 • :snoringf:
  Snoringf
  Snoringf
 • :babyboy:
  Babyboy
  Babyboy
 • :evilgrin:
  Evilgrin
  Evilgrin
 • :lecturef:
  Lecturef
  Lecturef
 • :broom:
  Broom
  Broom
 • :wink[1]:
  Wink[1]
  Wink[1]
 • :piesmiley1:
  Piesmiley1
  Piesmiley1
 • :huhsmileyf3:
  Huhsmileyf3
  Huhsmileyf3
 • :screaming[1]:
  Screaming[1]
  Screaming[1]
 • :blind:
  Blind
  Blind
 • :flower-001:
  Flower 001
  Flower 001
 • :inlovef:
  Inlovef
  Inlovef
 • :chef-001:
  Chef 001
  Chef 001
 • :vikingw:
  Vikingw
  Vikingw
 • :newsman:
  Newsman
  Newsman
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :2lkfck5:
  2lkfck5
  2lkfck5
 • :glassesf:
  Glassesf
  Glassesf
 • :diver:
  Diver
  Diver
 • :swearing:
  Swearing
  Swearing
 • :meditationf:
  Meditationf
  Meditationf
 • :headache-001:
  Headache 001
  Headache 001
 • :rh33ts:
  Rh33ts
  Rh33ts
 • :snap:
  Snap
  Snap
 • :badaf:
  Badaf
  Badaf
 • :evilsmile[1]:
  Evilsmile[1]
  Evilsmile[1]
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :budhug:
  Budhug
  Budhug
 • :whoopdedoo:
  Whoopdedoo
  Whoopdedoo
 • :photosmile:
  Photosmile
  Photosmile
 • :huhsmileyf[1]:
  Huhsmileyf[1]
  Huhsmileyf[1]
درباره دنیای انیمه و مانگا
دنياي انيمه و مانگا در سال 87 با هدف معرفي فرهنگ ظريف و نکته بين شرق خصوصا کشور ژاپن افتتاح و از همان ابتداي تاسيس کوشيده است با تکيه بر تلاش بي وقفه ، کارگروهي و فعاليت هاي بدون چشمداشت کاربران متمايز خود ، قدمي کوچک در راه پيشرفت فرهنگ و هنر اين مرز و بوم بردارد.
همکاران
فرام انیمه
تماس با ما
Ghoghnuse -- موسس
Kirito -- معاون فنی


Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

فارسی سازی توسط پی سی وب | وی بی ایران
Forum Modifications By Marco Mamdouh