با سلام.در این تاپیک لیست بیوگرافی شخصیتها به ترتیب حروف الفبا قرار میگیرد

شخصیت
Abe Aki
Aida Ichiko
Baba Shouko
Ebisu
Fanneria Amu